• Bangumi 2017-10-29 加入
  • Home 374506

波奇、喜多、虹夏、山田凉侍坐

2023-2-11 01:21 (+2)
子曰:“以吾一日长乎尔,毋吾以也。居则曰:‘不吾知也。’如或知尔,则何以哉?” 喜多率尔而对曰:“千从之团,摄乎大团之间,加之以谤讥之敌,因之以巧思全无;郁代为主唱,比及三月,可使有情,且知方也。” 星歌哂之 ... (more)