CLANNAD Original SoundTrack

Lia

艺术家 性别 女

riya

艺术家 作词 性别 女 / 生日 2月18日 / 血型 AB

eufonius

作曲 / 生日 2004年

戸越まごめ

作曲 编曲 性别 男

折戸伸治 / 折户伸治

作曲 性别 男 / 生日 1973年7月30日

麻枝准 / 麻枝准

作曲 作词 性别 男 / 生日 1975-01-03

Key Sounds Label

厂牌 / 生日 2001年

菊地創 / 菊地创

编曲 性别 男 / 生日 1979年2月24日 / 血型 AB