ninelie

EGOIST

艺术家 性别 女 / 生日 1994年4月12日

Aimer

艺术家 作词 性别 女 / 生日 1990年7月9日

澤野弘之 / 泽野弘之

制作人 作曲 作词 编曲 性别 男 / 生日 1980-09-12

飛内将大 / 飞内将大

作曲 编曲 性别 男 / 生日 1985-01-25 / 血型 O

SME Records / SME Records

厂牌 / 生日 1998年8月
cAnON.

cAnON.

作词 / 生日 2月9日

Studio Sound Valley

录音 / 生日 1986年5月

玉井健二 / 玉井健二

编曲 性别 男 / 生日 1971年9月6日 / 血型 AB型