Stray Kids

 • 别名: 스트레이 키즈
 • SKZ
 • 生日: 2018-03-25
 • 成员: Bang Chan ( 방찬 / Bang Chan / 方灿 ) ( 澳大利亚 )
 • Lew Know ( 이민호 / Lee Min-Ho / 李旻浩 ) ( 韩国 )
 • Changbin ( 서창빈 / Seo Chang-Bin / 徐彰彬 ) ( 韩国 )
 • Hyunjin ( 황현진 / Hwang Hyun-Jin / 黄铉辰 ) ( 韩国 )
 • HAN ( 한지성 / Han Ji-Sung / 韩知城 ) ( 韩国 )
 • Felix ( 이용복 / Lee Young-Bok / 李龙馥 ) ( 澳大利亚 )
 • Seungmin ( 김승민 / Kim Seung-min / 金昇玟 ) ( 韩国 )
 • I.N ( 양정인 / Yang Jeong-in / 梁精寅 ) ( 韩国 )
 • 经纪公司: JYP Entertainment

谁收藏了Stray Kids?

全部收藏会员 »

职业: 音乐人

Stray Kids是JYP Entertainment于2018年3月25日推出的韩国男子演唱组合,由方灿、李旻浩、徐彰彬、黄铉辰、韩知城、李龙馥、金昇玟、梁精寅8位成员组成。

2017年10月,男团出道生存节目《Stray Kids》在韩国Mnet电视台首播,最终确定参加节目的9位练习生全部获得出道资格 。2018年1月8日,发行出道先行专辑《Mixtape》;3月26日,发行首张迷你专辑《I am NOT》,正式出道;8月30日。2019年10月29日,成员金宇珍退出组合。

最近参与

更多作品 »

吐槽箱