Bonjour♪恋味パティスリー WEB

春野 小百合 / 春野小百合

主角 性别

石川由依石川由依

皐月 遼 / 皋月辽

主角 性别

石川界人石川界人

葵井 三斗希 / 葵井三斗希

主角 性别

柿原徹也柿原彻也

花房 ジルベール / 花房吉鲁贝埃鲁

主角 性别

木村良平木村良平

涼 芳之助 / 凉芳之助

主角 性别

緑川光绿川光

望月 蘭 / 望月兰

配角 性别

佐倉綾音佐仓绫音

三ノ宮 椿 / 三宫椿

配角 性别

榎本温子榎本温子

皆川 撫子 / 皆川抚子

配角 性别

榊原良子榊原良子