#1 - 2023-10-24 20:46
φbo2
都是低收藏,痕迹可疑,宣言逆天,资料少,打分极端的号@Sai🖖🖖
https://bgm.tv/user/829816
https://bgm.tv/user/776170
https://bgm.tv/user/829632
https://bgm.tv/user/773226
https://bgm.tv/user/829458
https://bgm.tv/user/727765
https://bgm.tv/user/736734
https://bgm.tv/user/828462
https://bgm.tv/user/829958
https://bgm.tv/user/758276
https://bgm.tv/user/617799
https://bgm.tv/user/829892
https://bgm.tv/user/830449
https://bgm.tv/user/830123
https://bgm.tv/user/830328
https://bgm.tv/user/827261
https://bgm.tv/user/830199
https://bgm.tv/user/830061
https://bgm.tv/user/750756  
https://bgm.tv/user/623646
https://bgm.tv/user/830587
https://bgm.tv/user/818305
https://bgm.tv/user/830524
https://bgm.tv/user/830484
https://bgm.tv/user/829491
https://bgm.tv/user/830682
https://bgm.tv/user/817903
https://bgm.tv/user/758141
https://bgm.tv/user/824676
https://bgm.tv/user/823373
https://bgm.tv/user/807531
https://bgm.tv/user/698480
https://bgm.tv/user/693297
https://bgm.tv/user/752711
https://bgm.tv/user/587149
https://bgm.tv/user/814597
https://bgm.tv/user/438351
https://bgm.tv/user/813341
https://bgm.tv/user/812970
https://bgm.tv/user/701635
https://bgm.tv/user/527624
https://bgm.tv/user/797039
https://bgm.tv/user/823371
https://bgm.tv/user/827223
https://bgm.tv/user/332387
https://bgm.tv/user/596319
https://bgm.tv/user/keemine
https://bgm.tv/user/819984
https://bgm.tv/user/829472
https://bgm.tv/user/824023
https://bgm.tv/user/571962
https://bgm.tv/user/764111
https://bgm.tv/user/742610
https://bgm.tv/user/lo9ic1
https://bgm.tv/user/809538
https://bgm.tv/user/687504
https://bgm.tv/user/809165
https://bgm.tv/user/789305
https://bgm.tv/user/811798
https://bgm.tv/user/764689
https://bgm.tv/user/715826
https://bgm.tv/user/791984
https://bgm.tv/user/800388
https://bgm.tv/user/808268
https://bgm.tv/user/812457
https://bgm.tv/user/812059
https://bgm.tv/user/813189
https://bgm.tv/user/786776
https://bgm.tv/user/829598
https://bgm.tv/user/820168
https://bgm.tv/user/820066
https://bgm.tv/user/819983
https://bgm.tv/user/819950
https://bgm.tv/user/819499
https://bgm.tv/user/809327
https://bgm.tv/user/736447
https://bgm.tv/user/810104
https://bgm.tv/user/817640
https://bgm.tv/user/756290
https://bgm.tv/user/669622
https://bgm.tv/user/817214
https://bgm.tv/user/660707
https://bgm.tv/user/708368
https://bgm.tv/user/796550
https://bgm.tv/user/802347
https://bgm.tv/user/757713
#2 - 2023-10-24 20:48
(一热抵三鲜)
(bgm51)
#3 - 2023-10-24 21:17
#4 - 2023-10-27 11:55
#5 - 2023-10-27 14:01
点了快二十个看了下 感觉都不像是刷分的  
被引流来 用了一下 发现自己看的动画不多也用不着这站子 就一击脱离了吧  
我刚注册那两年就是这状态 后来常驻的SNS倒闭了才改成常驻这边

一般SNS八成以上是这种号 看最新注册号的UID
班固米注册人数80多万了 首页看在线人数就1W的样子
#5-1 - 2023-10-27 14:14
φbo2
原来都有80w了啊
不过我找的这里面刚注册1收藏然后不登的也有,这些应该大概率是小号吧
#6 - 2023-10-27 16:12
刷分号只用几次?浪费资源啊(bgm38)
#7 - 2023-10-27 20:16
https://bgm.tv/user/385178
三收藏,只有十分和一分@Sai🖖
#8 - 2023-10-30 23:35
https://bgm.tv/user/764111
非一即十的极端号
@Sai🖖🖖