BlackLute~Monster Hunter Guitar Arrange~

 • 無頭

  2015-9-13 01:40

  燃燃燃爆啦
 • NPCCCC

  2012-11-17 12:12

 • Tr.

  2012-10-17 23:52

  我去电吉重新编曲,跟原曲区别很大,燃屎了,听着挺熟的……好有魂斗罗电吉的feel……