Namco 南梦宫

  • 简体中文名: 南梦宫
  • 别名: ナムコット
  • namcot
  • ナムコ
  • 生日: 1955年6月1日

收藏了「Namco」的成员